ความเป็นมา

นายวัฒนา บุนนาค ได้รับการถ่ายทอดวิธีการการผลิตธูปและเครื่องร่ำหอมต่างๆ  จากนางภักดี บุนนาค

ในราวปี พ.ศ. 2492 นางภักดี บุนนาค ได้เริ่มถ่ายทอดกรรมวิธีการผลิตธูปหอม ให้กับนายวัฒนา และตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ให้ว่า  ศรีวัฒนา ต่อมา นายวัฒนาได้ทำการผลิตธูปด้วยตนเองและนำออกจำหน่ายตามตลาดนัด ออกขายตามงานต่างๆ  ด้วยคุณภาพของธูปหอมที่มีกลิ่นโดดเด่น จากธูปเจ้าอื่นในตลาด จนเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก จนที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมในท้องตลาดขณะนั้น

            หลังจากนั้นจึงเริ่มผลิตสินค้าอื่นๆตามมา อาทิเช่น น้ำอบไทย ดินสอพอง กระดาษร่ำ แป้งหินร่ำแรกเริ่มนั้นผลิตอยู่ในห้องแถวเชิงสะพานเจริญพาสน์ กรุงเทพฯ จนกระทั่งสินค้าของศรีวัฒนา มีความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถานที่เก่าไม่เพียงพอ  จึงได้ย้ายสถานที่ผลิตมายัง 27/3 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ (สำนักงานใหญ่ปัจจุบัน) และเริ่มจดทะเบียนการค้าภายใต้ชื่อ “ศรีวัฒนา”  เมื่อปี พ.ศ. 2532 และเมื่อถึงมือผู้ดูแลรุ่นที่ 2 จึงได้จดทะเบียนในรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัดธูปหอมศรีวัฒนา เมื่อปี พ.ศ. 2555 และได้เพิ่มสถานที่ในการผลิตดอกธูปที่ 141 ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยเป็นสถานที่ผลิตดอกธูปซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก นำส่งเข้ามาบรรจุและจัดเก็บใน กรุงเทพ