น้ำอบไทยศรีวัฒนา ขวดกลาง

น้ำอบไทยศรีวัฒนา ขนาด 160 มิลลิลิตร

ลักษณะสินค้า ขวดพลาสติก

ขนาดสินค้า

สูง 17 cm.

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 cm.

ราคาขาย ติดต่อสอบถาม